Jacek Mianowany

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że dnia 18 marca 2020 roku odszedł od nas

mój kochany Mąż, a nasz Ojciec, Brat, Syn i Wujek

Jacek Mianowany

lat 55

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 21 marca 2020 roku godz. 12:00 na cmentarzu Zwiastowania NMP (Matki Boskiej)

przy ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiu.

                                                                                                                                                                                               W smutku pogrążona                                                                                                                                                                                                         Rodzina

Jacek Mianowany