Ś.p. Jan Zgliczyński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia  27 września 2019 r. zmarł

ś.p.

Jan Zgliczyński

lat 78

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 1 października 2019 roku o godz. 15:00 w kościele pw. Zwiastowania NMP (Matki Boskiej) w Inowrocławiu.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po Mszy św. na cmentarzu Zwiastowania NMP (Matki Boskiej) przy ul. Marcinkowskiegow Inowrocławiu.

                                                                                                                                                                                                                W smutku pogrążona

                                                                                                                                                                                                                Rodzina

Ś.p. Jan Zgliczyński