Ś.p. Kazimierz Lewandowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy , że dnia 17 stycznia 2020 roku zmarł

nasz kochany Tata, Teść, Dziadek i Brat

Ś.p.

Kazimierz Lewandowski

lat 78

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku o godz. 14:00 na cmentarzu

Św. Mikołaja przy ul. Marulewskiej w Inowrocławiu.

                                                                                                                                                                             W smutku pogrążone

                                                                                                                                                                                  Córki i wnuki

Ś.p. Kazimierz Lewandowski