Śp. Wacław Terpiłowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 7 sierpnia 2022 roku zmarł

Ś. p.

Wacław Terpiłowski

lat 75

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się dnia 10 sierpnia 2022 roku o godz. 10:00 w kaplicy na cmentarzu

Zwiastowania NMP (Matki Boskiej) przy ul. Marcinkowskiego w Inowrocławiu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                W smutku pogrążona

Rodzina

Śp. Wacław Terpiłowski