Śp. Andrzej Durczak

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 16 maja 2024 roku zmarł kochany Syn, Brat i Wujek

ś.p.

Andrzej Durczak

lat 70

Msza św.pogrzebowa zostanie odprawiona dnia 23 maja 2024 roku o godz. 11:00 w kościele pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie.

Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia po mszy św. na cmentarzu parafialnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       W smutku pogrążeni

                                                                                                                                                                   Mama i Rodzeństwo z Rodzinami

Śp. Andrzej Durczak